Договір публічної оферти

Публічна оферта укладення Договору про надання послуг

 

 1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «Мисливсько-спортивний клуб «СОКІЛ» (код ЄДРПОУ 36352567), адресовану іншим особам (далі –«Клієнт», або «Гість», або «Гості») укласти договір про надання Клієнту послуг з розміщення (надання кімнати (місця) для тимчасового проживання), інших послуг з організації дозвілля на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Комплекс та Клієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщений на інформаційному стенді та офіційному сайті Комплексу.

1.5. Клієнт дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Клієнтом послуг від Комплексу.

 

 1. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Комплексом Клієнтові за плату послуг:

            - з розміщення, шляхом надання місця для тимчасового проживання за адресою місця знаходження Комплексу - 35055, Рівненська обл., Рівненський   р-н, с. Суськ, вул. Мисливська, 55,  відповідно до замовлення на бронювання;

            - оренди альтанки для відпочинку;

            - оренди мисливсько-спортивного стенду та пов’язаних із цим послуг;

            - катання на конях;

            - прокату електросамокатів, велосипедів;

            - організації дозвілля (згідно переліку на сайті Комплексу).

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення, укладений Клієнтом за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами, та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

 

 1. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Комплексом і Клієнтом у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Клієнтом будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Укладання договору означає, що Клієнт:

– у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у будівлях Комплексу;

– визнає безумовну придатність приміщень Комплексу для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;

– у повному обсязі ознайомлений та згідний з правилами та умовами користування майном Комплексу, цінами, порядком нарахування та оплати наданих послуг;

– приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Клієнт у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:
–  сплати за послуги через службу прийому і розміщення (рецепцію);

– перерахування коштів на банківський рахунок згідно виставлених рахунків;

– сплати за послуги банківською платіжною карткою;

– безпосереднє користування Клієнтом послугами Комплексу (у т.ч. поселення);
– заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції;

– бронювання помешкання по телефону або через мережу Інтернет.

3.5. Клієнт зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності. Приймаючи умови даного Договору, Клієнт надає адміністрації Комплексу дозвіл на збирання, зберігання, обробку, передавання в необхідних випадках його персональних даних.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

 

 1. Правила користування майном Комплексу

4.1. Комплекс надає Гостям для проживання мебльовані кімнати, оснащені побутовою технікою (телевізор, фен, холодильник та ін.), сантехнікою й іншим устаткуванням. Кімнати і приміщення загального користування утеплені, мають сучасне оздоблення, інженерні мережі, устаткування,  комплектацію, що відповідають усім вимогам на момент введення в експлуатацію.

4.2. Гості повинні дбайливо ставитися до майна Комплексу, використовувати устаткування за призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і т.д.) необхідно негайно повідомити про це Адміністратора.

4.3. Після заселення, протягом однієї години Гість має право заявити Адміністратору про виявлені недоліки предметів оздоблення та комплектації кімнати Комплексу.
При відсутності заяви і при виявленні адміністрацією при виїзді Гостя втрати чи пошкодження власності Комплексу, Гість оплачує матеріальні збитки.

4.4. При поселенні в кімнату Комплексу Гостю видається ключ, який він зобов’язаний повернути в день від’їзду. У разі втрати Гостем ключа нараховується штраф.

4.5 У випадку втрати чи пошкодження з вини Гостя майна (в тому числі рушники, халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території Комплексу, Гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Комплексу та/або на сайті Комплексу, а за відсутності таких цін – комісією у складі: адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Комплексу на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна.

 

 1. Внутрішній розпорядок проживання

5.1. Режим роботи Комплексу цілодобовий. Розрахунковий час – 12:00, час виїзду – 12:00, час заселення в кімнату Комплексу – 14:00. Помешкання надається за наявності паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та заповненої анкети гостя встановленої форми. Гості після укладення договору на проживання (заповнення анкети) одержують в Адміністратора ключ від кімнати, наданої для проживання.

5.2. З 23:00 до 8:00 на території Комплексу необхідно зберігати тишу.

5.3. До Гостей Комплексу можуть приходити відвідувачі з 9:00 до 22:00. За відвідувача відповідає проживаючий. При необхідності Адміністратор має право перевірити документи відвідувача.

5.4. Куріння дозволяється виключно у спеціально відведених для цього місцях. За куріння в будівлях Комплексу накладається штраф в розмірі подвійної вартості проживання з розрахунку на добу. При повторному випадку куріння в заборонених місцях адміністрація Комплексу має право виселити Гостя в односторонньому порядку без повернення вартості наданих послуг.

5.5. У приміщеннях забороняється зберігання зброї, вибухових речовин, наркотичних і психотропних препаратів.

5.6. За дотриманням внутрішнього розпорядку Комплексу стежить Адміністратор. Він надає Гостям роз’яснення відносно правил проживання, надання інших послуг, приймає скарги від них на дії персоналу й інших Гостей, що порушують установлений порядок роботи чи правопорядок.

 

 1. Енергозбереження

6.1. Після виїзду з кімнати всі електроприлади повинні бути вимкнені. Забороняється залишати включеними електроприлади і освітлення після відходу з приміщення.

6.2. У кімнатах забороняється використовувати трійники і подовжувачі, потужні електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у стандартне устаткування чи видані для користування персоналом Комплексу. У разі потреби зарядки акумуляторів під час відсутності Гостя в кімнаті, варто звернутися до адміністратора, що поставить на зарядку акумулятор (мобільного телефону, відеокамери і т.і.).

6.3. Неприпустимо залишати без необхідності відкритими крани холодної та гарячої води. Забороняється залишати відкритими ці крани (змішувачі) після виїзду з кімнати.

 

 1. Заїзд і паркування автотранспорту

7.1. Стоянка транспортних засобів на території Комплексу без дозволу адміністрації заборонена. При наявності такого дозволу дозволяється паркування на зазначеному місці.

7.2. Категорично забороняється залишати транспортні засоби на заїздах і виїздах дороги біля Комплексу.

 

 1. Послуги, які надаються Комплексом

8.1. Комплекс надає основні послуги, що входять у вартість проживання, і додаткові, які надаються за окрему плату.

8.2. До основних послуг відноситься: надання місця для проживання, прибирання, харчування (сніданок), оренда мисливсько-спортивного стенду, організація дозвілля (згідно переліку на сайті Комплексу).

8.3. У користування надається кімната на визначену кількість місць. Діти до 18 років можуть бути поселені тільки разом з дорослими (батьки чи родичі).

8.4. Щоразу після виїзду відвідувача проводиться повне прибирання помешкання.

8.5. Заміна рушників і постільної білизни здійснюється не частіше одного разу в три дні. За бажанням відвідувачів може бути здійснена позачергова зміна рушників.

 

 1. Бронювання помешкань

9.1. Установлюється наступний порядок бронювання:
– заявка по телефону або через форму на сайті Комплексу;
– уточнення заявки за допомогою електронного або телефонного зв’язку;
– виставляється рахунок на оплату (автоматично, у разі оформлення через сайт);
– надсилається лист підтвердження по електронній пошті.


Варіанти оплати при бронюванні:

- гарантоване бронювання — 100% передоплата вартості за весь період проживання;
гарантоване бронювання — 50% передоплата вартості за весь період проживання, з наступною оплатою при заїзді неоплаченої суми.

- негарантоване бронювання – можливе лише у випадку бронювання і поселення в той же день і до 18:00 поточного дня. В такому випадку оплата вартості проживання може вноситись при поселенні в кімнату.

            Ранній заїзд або пізній виїзд можливий тільки по попередньому узгодженню з адміністрацією Комплексу.

            При негарантованому (без попередньої оплати) бронюванні, якщо Гостем не зазначений точний час приїзду, бронь на розсуд Адміністрації може бути анульована в 18:00 дати заїзду за місцевим часом.

 

 1. Харчування

10.1. Комплекс пропонує своїм відвідувачам послугу харчування (сніданок). Оплата за надання цієї послуги стягується по прейскуранту Комплексу.

 

 1. Відповідальність Комплексу і Гостей

11.1. За умови невиконання цілком чи частково договірних зобов’язань, пов’язаних з наданням послуг, винна сторона повинна відшкодувати іншій стороні понесені в зв’язку з цим збитки.

11.2. Гість, при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги, має право по своєму вибору вимагати:

– усунення недоліків безкоштовно й у визначений термін;

– відповідного зменшення ціни за надану послугу.

11.3. Комплекс якомога швидше повинен вжити заходів по усуненню недоліків наданої послуги з моменту пред’явлення Гостем відповідної вимоги.

11.4. Комплекс не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого Гостя (відвідувачів гостя) чи в результаті дії непереборної сили.

11.5. Гість має право розірвати договір про надання послуг і відповідно до діючого законодавства вимагати повного відшкодування збитків, якщо Комплекс у встановлений термін не усунув недоліки, які унеможливлюють проживання Гостя. Гроші, сплачені Гостем за послуги, повертаються в день розірвання договору чи в інший термін, але не пізніше, ніж протягом 7 днів із дня пред’явлення відповідної вимоги.

11.6. Комплекс відповідає за схоронність, речей Гостя, що знаходяться в наданому для проживання помешканні, окрім коштовних речей (гроші, коштовності, цінні папери, електроніка й ін.).

11.7. У випадку втрати чи ушкодження речі Гість повинний негайно повідомити про це Комплекс. Якщо до закінчення терміну проживання відвідувач не висунув свої вимоги до Комплексу, вважається, що його речі не були загублені чи ушкоджені.

11.8. У випадку виявлення забутих речей Комплекс зобов’язаний негайно повідомити про це власника речей, якщо він відомий. Забуті речі зберігаються в Комплексі протягом 6 місяців, після чого передаються у відповідні органи публічної влади чи знищуються, про що складається акт установленої форми.

11.9. За збереження поставлених на території Комплексу транспортних засобів відповідають власники таких транспортних засобів, як і за збереження речей у них.

11.10. При заподіянні Комплексу матеріального збитку з вини чи недбалості Гостей і (чи) їхніх відвідувачів в обов’язковому порядку повинний бути складений акт. У даному випадку крім відшкодування збитку, відвідувач повинен відшкодувати Комплексу витрати, пов’язані з простоєм помешкання під час ремонту, заміни меблів, обладнання, і т.п. випадків (наприклад, при залитті водою).

11.11. Комплекс не несе відповідальності за вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (суб’єктів господарювання – надавачів послуг на території Комплексу, представників комунальних служб, лісового господарства тощо).

11.12. Комплекс не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Гостя діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Клієнта.

11.13. Комплекс не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Гостями, в тому числі, їхніми дітьми, внаслідок нещасного випадку, отриманої травми та погіршення стану здоров՚я (в тому числі, викликані тваринами, рослинами, грибами), або чогось іншого, що спричинено недбалістю зі сторони Гостя/Гостей та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Правил відвідування, поведінки та користування окремими Послугами Комплексу та рекомендацій персоналу Комплексу, загальних правил безпеки.

 

 1. Права і обов’язки Клієнтів

12.1. Клієнт вправі:

– користуватись послугами Комплексу в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання, інших документах Комплексу;

– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Комплексу, вартість послуг, що надаються;

– звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги, залишати скарги, відгуки і пропозиції.

12.2. Клієнт зобов’язаний:

– беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;

– поважати права інших гостей Комплексу;

– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від вживання нецензурних висловів у громадських зонах Комплексу;

– дотримуватись правил проживання, правил користування об’єктами інфраструктури Комплексу, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;

– берегти майно Комплексу;

– дотримуватись правил пожежної безпеки, техніки безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Комплексу.

 

 1. Права і обов’язки Комплексу

13.1. Комплекс зобов’язаний:

– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Клієнтові оплачені послуги;

– інформувати Клієнта про послуги, що надаються на території Комплексу та форму і порядок їх оплати;

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

– своєчасно реагувати на прохання Клієнтів, що стосуються надання послуг, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в найкоротші строки;

– нести відповідальність за комплектність та справність обладнання, а також за якість підготовки помешкання до заселення;

Комплекс не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що
були залишені в приміщеннях, втрачені на території Комплексу, або їх пропажу з будь-яких причин.

13.2. Комплекс має право:

– заходити до кімнат Комплексу для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Клієнтом положень даної Публічної оферти;

– у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Клієнта та/або відсутності Клієнта за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити кімнату від особистих речей Клієнта, склавши при цьому опис майна, що залишив Клієнт;

– при порушенні Клієнтом загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;
– достроково, без повернення сплачених Клієнтом за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Комплексу у разі:

– перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

– куріння в приміщеннях, а також на території Комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;

– без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

– порушення правил громадського порядку;

– порушення правил проживання на території Комплексу;

– порушення положень даної Публічної оферти;

– систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Комплексу на порушення їхніх прав та свобод унаслідок поведінки Клієнта, чи його відвідувачів.

 

 1. Форс-мажор

14.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, Сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним договором.

14.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом доби з моменту виникнення таких обставин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

14.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.